Münsiflər heyəti

Jury members

Mahi BINEBINE

Mərakeşdə anadan olan Mahi Binebine özünü maraq dairəsi olan yazıçılıq və rəssamlığa həsr etməzdən öncə riyaziyyat müəllimi idi.

Həmçinin, o bir neçə roman müəllifidir və yazdığı əsərlər müxtəlif dillərdə tərcümə olunub. Mahi Binebinein rəsm əsərləri Nyu Yorkda yerləşən Guggenheim Muzeyinin daimi kolleksiyasının bir hissəsidir. O, 2002-ci ildə Mərakeşə qayıdaraq orada yaşamını davam edib və hal hazırda orada işləyir.

*****

Born in Marrakech, Mahi Binebine was initially a mathematics teacher, before he devoted himself to his passion; writing and painting.

He wrote several novels,which have been translated into a dozen languages. His paintings are part of the permanent collection at the Guggenheim Museum in New York. He returned to Marrakech in 2002 where he currently lives and works.

Abderrahim YAMOU

Mərakeşin Kasablanka şəhərində anadan olub, Parisdəki Sorbon Universitetinin biologiya və sosiologiya fakültəsini bitirib.

Onun bədii üslubu əsaslı şəkildə inkişaf edib, lakin həyat möcüzəsini daha gözəl şəkildə vurğulamaq üçün sənət əsərlərində istifadə etdiyi alətlərləri (qum və torpaq) və ya çəkdiyi şəkilləri (bitkilər, orqanik formalar və hüceyrələr) həmişə təbiətlə əlaqələndirib

O, həmçinin ənənəvi Afrika sənətindən ilhamlanaraq heykəllər yaradır.Yamou Fransada Paris və Mərakeşdə Tahannawt arasında yaşayır və işləyir.

*****

Born in Casablanca, Morocco, he graduated in biology and sociology from Sorbonne University in Paris.

His artistic style evolved substantially, but has always been linked to nature either in the tools he uses (sand and earth) or in the art he paints (plants, organic forms and cells) in order to beautifully underline the miracle of life.

He also creates sculptures inspired from traditional African art.

Yamou lives and works between Paris in France and Tahannawt in Morocco.

Asmar NARİMANBEKOVA

Azərbaycanın tanınmış rəssamlarının qızı Əsmər Nərimanbəyova incəsənətə, musiqiyə, ədəbiyyata sevgi mühitində böyüyüb. Müxtəlif üslublarları ilə fərqlənən Nərimanbəyova, orijinal rəng sensasiyasını kompozisiyalarda dominant kimi istifadə edərək özünəməxsus yaradıcı tərzini tapmışdır. Əsərlərindəki rənglər formanı dinamika ilə dolduraraq kətanını da güclü enerji ilə doyurur.

Nərimanbəyova gərgin və tükənməz həvəslə çalışır, sərgilərdə, beynəlxalq festivallarda, simpoziumlarda fəal iştirak edir. O, cəsarətli və cəlbedici üslubu ilə seçilir.

2002-ci ildən bəri Azərbaycanın “Əməkdar rəssamı”

*****

Daughter of well-known Azerbaijani artists, Asmar Narimanbekova grew up in the atmosphere of love to art, music and literature. While excelling in various styles, Narimanbekova has found her individual creative manner of the letter, the original color sensation acting as a composition dominant. Color in her artworks fills the form with dynamics, saturates her canvas with the strong energy as well.

Narimanbekova works hardly and with inexhaustible enthusiasm, actively participates in exhibitions, international festivals and symposiums. She has been characterized for her bold and engaging style.

“Honorary Artist” of Azerbaijan since 2002

Nargiz Guliyeva

Nərgiz Quliyeva gənc yaşına baxmayaraq, Azərbaycanda və xaricdə çoxlu mükafatlar qazanmış, sərgiləri ilə təsdiqlənmiş rəssamdır. (Almaniya, Fransa, Avstriya, Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya, Bolqarıstan və s.)

Nərgiz Quliyevanın bəzi rəsmləri Avropada - Fransada (Marina Bower, Pierre Thilloy kolleksiyası), Avstriyada, həmçinin Rusiyada (Anna Netrebko), Türkiyə və Azərbaycanda şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır.

*****

Despite her young age, Nargiz Guliyeva is a confirmed artist with many prizes won and exhibitions organized in Azerbaijan and abroad (Germany, France, Austria, Turkey, Georgia, Russia, Bulgaria etc).

Some of Nargiz Guliyeva’s paintings are in private collections in Europe -France (collection of Marina Bower, Pierre Thilloy), Austria, also in Russia (Anna Netrebko), Turkey and Azerbaijan.