Mərakeş haqqında məlumat

Information about Morocco

Mərakeş

Mərakeş, şübhəsiz ki, öz adət-ənənələrini qoruyub saxlaya bilib və mədəni irsini nəsillər boyu çiçəkləndirərək vasitə kimi inkişaf üçün istifadə edib. Mərakeşdə, Guéliz və Hivernage ən müasir obyektləri və infrastrukturu təklif edərkən, Mədinə və onun maqnit bazarları sizi ənənəvi tərəfi ilə tanış edir. Antaqonist olmaqdan əlavə, müasirlik və ənənənin birləşməsi Mərakeşin əsl gücünü təcəssüm etdirir.

Avropa və Afrikanın kəsişməsində, Aralıq dənizi suları ilə əhatə olunmuş və Atlantik okeanının genişliyinə açılan Mərakeş, təbiət həvəskarları üçün möcüzələr diyarıdır.

711.000 kvadrat km ərazisi olan ölkə, təzadlarla zəngin, iki min illik tarixə malik "uzaq qürub diyarı"dır və sizin marağ dairənizi bu əraziyə qarşı artıracaq. Bir neçə sülalənin bir-birini əvəz etdiyi bu torpaqlarda, ən böyük Aralıq dənizi sivilizasiyalarının və Roma varlığının qalıqları öz əksini tapır.

Ölkənin hər yerində müsəlman sivilizasiyalarını izləyən bir neçə xəzinə var: Udayaların Kasbahı, Menara bağlarının yaşıl genişlikləri...

Dəniz və dağlar arasında, səhra qumları və yaşıl düzənliklər, göz oxşayan panoramalar sizi sakitlik və təbii gözəlliklərlə örtmək üçün nümayiş etdirilir; Döyüş mədəniyyətinin zənginliyi ilə valehedici canlı şəkillər sizi ən təbii təbiətə aparır.

Bu illər ərzində bir neçə sülalə bir-birini əvəz etmişdir: İdrissidlər sülaləsi, Almoravidlər sülaləsi, Almohad sülaləsi, Merinidlər sülaləsi, Saadian sülaləsi və Alauilər sülaləsi, Mərakeş multikultural ölkə kimi beynəlxalq miqyasda rəğbət qazanmış, UNESCO tərəfindən Dünya İrsi kimi tanınmışdır.

Mərakeş təbiəti, tarixi, yaşayış sənəti və Mərakeş qonaqpərvərliyi ilə kəşf həvəskarlarının getdiyi və ən çox valeh olduğu ərazilərdən biridir. Mərakeşdəki səyahətləri zamanı əldə etdikləri təcrübə onları qaldıqları yerdən məmnun edir.

Morocco

Morocco has undoubtedly been able to preserve its traditions and make its cultural heritage prosper through generations, using them as levers for development. In Marrakech, the Medina and its magnetic souks shower you with its traditional side, while Guéliz and Hivernage offer the most modern facilities and infrastructure. Far from being antagonistic, the combination of modernity and tradition embodies the true strength of Morocco.

At the crossroads of Europe and Africa, surrounded by Mediterranean waters and opening onto the vastness of the Atlantic Ocean, Morocco is a wonderland for nature lovers.

With an area of ​​711,000 square km, it is the "land of the distant sunset", a destination rich in contrasts, with a two-thousand-year-old history, that will stimulate your curiosity. In these lands where several dynasties succeeded one another, with the remains of the greatest Mediterranean civilizations to the ruins of roman presence.

Everywhere, there are several treasures tracing the Muslim civilizations: the Kasbah of the Oudayas, the green expanses of the Menara gardens....

Between sea and mountains, desert sands and green plains, eye-popping panoramas are displayed to shower you with tranquility and natural beauty; enchanting vivid pictures with the richness of a brawling culture transport you into a most raw nature.

Several dynasties have succeeded one another over the years: the Idrisside dynasty, the Almoravid dynasty, the Almohad dynasty, the Merinid dynasty, the Saadian dynasty and the Alaouite dynasty, Morocco has gained international consideration as a multicultural country, with several types of heritage recognized as World Heritage by UNESCO. Morocco is one of the go-to destinations for discovery lovers, the most fascinated by nature, history, the art of living and Moroccan hospitality. The experience gained during their journeys in Morocco leave them pleasantly satisfied with their stay.