Yaşıl Yürüş

The Green March

1975-ci il oktyabrın 16-da mərhum Kral II Həsən, 350.000 Mərakeşlinin iştirak etdiyi, tarixin ən böyük dinc marşını, Yaşıl Yürüşü təşkil etdiyini elan etdi. Bu yürüş Mərakeşin cənub əyalətlərinin azad edilməsinə imkan verdi. Beləliklə, demək olar ki, dörddə üç əsrlik müstəmləkəçilik və işğalçılıq dövrünə son qoydu və ölkənin cənub sərhədlərində ərazi bütövlüyünü tamamlamağa imkan verdi.

**********

On October 16, 1975, the late King Hassan II, announced the organisation of the largest peaceful March in history, the Green March in which 350,000 Moroccans had participated. This march allowed the liberation of the southern provinces of Morocco. It thus put an end to almost three quarters of a century of colonisation and occupation and enabled the country to complete its territorial integrity in its southern borders.

Daha ətraflı məlumat üçün / For more information